Trænerprofil: Michael Rasmussen, 27 år, Ungdomcheftræner i GSB

Michael har trænererfaringer gennem de seneste 10 år med nogle af landets bedste ungdomsspillere, fra samarbejde med adskillige klubber, Ul 5 landholdssamling mm.
For nuværende har Michael det sportslige ansvar for GSB ungdom, herunder udviklingen af det samlede træningsmiljø såvel processen hos den enkelte spiller.
Har desuden fungeret i en årrække som senior cheftræner, og har dermed også en del erfaring med udvikling af ungsenior spillere. Har selv været meget aktiv som spiller, og kender til det pres der enten kommer udefra eller tillægges selv, i kampen om at lykkedes som elite spiller eller i jagten derhen.
Trænerstilen er kendetegnet ved engagement og god energi, samt en gennemarbejdet forberedelse hvor intet er overladt til tilfældighederne. Opnåelse af målet skabes via fælles forståelse og indre motivation hos både spilleren og træneren.

 

Coach Profile: Michael Rasmussen, 27 years old, Youth coach in GSB

Has training experience over the past 10 years with some of Denmark’s best youth players, from collaboration with several clubs, U15 national team collection etc.
At present, Michael has the sporting responsibility for GSB youth, including the development of the overall training environment both the process of the individual player. Has also worked for a number of years as a senior head coach, and also has a lot of experience with developing young adult players.
Has been very active as a player, and knows about the pressure that comes from outside or is attributed to himself, in the struggle to succeed as an elite player or in pursuit there.
The coaching style is characterized by commitment and good energy, as well as a thorough preparation where nothing is left to chance.
Achieving the goal is created through mutual understanding and internal motivation by both the player and the coach.